Rodo

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmach Grupy LET, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez poszczególne firmy. Sposób przetwarzania danych kontrahentów opisane zostały w niżej zamieszczonych klauzuli informacyjnej (informacjach o przetwarzaniu danych osobowych).Informujemy, że:
Administrator danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych w Serwisie let.net.pl jest LET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Sposób przetwarzania danych kontrahentów przez poszczególne firmy opisane zostały w niżej zamieszczonych klauzuli informacyjnej (informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów).

Klauzula informacyjna LET 
Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.